Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2018-08-31 - Gmina Zambrów

Termin rozpoczęcia kontroli 2018-08-31
Termin zakończenia kontroli 2018-09-12
Tytuł kontroli Kontrola po zakończeniu realizacji projektu nr RPPD.05.03.01-20-0076/16
Nazwa instytucji kontrolowanej Gmina Zambrów
Departament Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokumentacja z przebiegu kontroli jest dostępna w godzinach pracy Urzędu w siedzibie:
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat Kontroli
ul. Poleska 89
15-874 Białystok
pok. 316

Osoba do kontaktów:
Alina Stefanowicz
kierownik Referatu Kontroli
e-mail: alina.stefanowicz@wrotapodlasia.pl