Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2018-08-29 - Archidiecezja Białostocka

Termin rozpoczęcia kontroli 2018-08-29
Termin zakończenia kontroli 2018-09-28
Tytuł kontroli Kontrola trwałości projektu nr RPPD.03.01.00-20-013/12
Nazwa instytucji kontrolowanej Archidiecezja Białostocka
Departament Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokumentacja z przebiegu kontroli jest dostępna w godzinach pracy Urzędu w siedzibie:
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat Kontroli
ul. Poleska 89
15-874 Białystok
pok. 316

Osoba do kontaktów:
Alina Stefanowicz
kierownik Referatu Kontroli
e-mail: alina.stefanowicz@wrotapodlasia.pl