Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2018-08-28 - Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Termin rozpoczęcia kontroli 2018-08-28
Termin zakończenia kontroli 2018-08-31
Tytuł kontroli Kontrola planowa w miejscu po zakończeniu realizacji Projektu o numerze RPPD.03.01.02-20-0151/15 pt. „KOMPETENCJE CYFROWE ŁOMŻYŃSKIEJ MŁODZIEŻY kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych”.
Nazwa instytucji kontrolowanej Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Departament Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontrola planowa w miejscu po zakończeniu realizacji Projektu o numerze RPPD.03.01.02-20-0151/15 pt. „KOMPETENCJE CYFROWE ŁOMŻYŃSKIEJ MŁODZIEŻY kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych”.

Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu.

W związku z tym, iż podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości, Zalecenia Pokontrolne nie zostają wydane.

Załączniki do treści