Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2018-08-08 - Gmina Zbójna

Termin rozpoczęcia kontroli 2018-08-08
Termin zakończenia kontroli 2018-08-31
Tytuł kontroli Kontrola po zakończeniu realizacji projektu nr RPPD.05.01.00-20-0170/17
Nazwa instytucji kontrolowanej Gmina Zbójna
Departament Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokumentacja z przebiegu kontroli jest dostępna w godzinach pracy Urzędu w siedzibie:
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat Kontroli
ul. Poleska 89
15-874 Białystok
pok. 316

Osoba do kontaktów:
Alina Stefanowicz
kierownik Referatu Kontroli
e-mail: alina.stefanowicz@wrotapodlasia.pl