Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2018-04-20 - Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Termin rozpoczęcia kontroli 2018-04-20
Termin zakończenia kontroli 2018-05-09
Tytuł kontroli Kontrola po zakończeniu realizacji projektu nr RPPD.08.03.00-20-0005/16
Nazwa instytucji kontrolowanej Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
Departament Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokumentacja z przebiegu kontroli jest dostępna w godzinach pracy Urzędu w siedzibie:
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat Kontroli
ul. Poleska 89
15-874 Białystok
pok. 316

Osoba do kontaktów:
Alina Stefanowicz
kierownik Referatu Kontroli
e-mail: alina.stefanowicz@wrotapodlasia.pl