Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2018-04-16 - Siemiatycki Ośrodek Kultury

Termin rozpoczęcia kontroli 2018-04-16
Termin zakończenia kontroli 2018-04-30
Tytuł kontroli Kontrola po zakończeniu realizacji projektu nr RPPD.05.03.01-20-0137/16
Nazwa instytucji kontrolowanej Siemiatycki Ośrodek Kultury
Departament Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokumentacja z przebiegu kontroli jest dostępna w godzinach pracy Urzędu w siedzibie:
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat Kontroli
ul. Poleska 89
15-874 Białystok
pok. 316

Osoba do kontaktów:
Alina Stefanowicz
kierownik Referatu Kontroli
e-mail: alina.stefanowicz@wrotapodlasia.pl