Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2018-03-13 - Miasto Wysokie Mazowieckie / Przedszkole Miejskie nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin rozpoczęcia kontroli 2018-03-13
Termin zakończenia kontroli 2018-03-14
Tytuł kontroli Kontrola planowa w miejscu po zakończeniu realizacji Projektu o numerze RPPD.03.01.01-20-0089/15 pt. „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem”
Nazwa instytucji kontrolowanej Miasto Wysokie Mazowieckie / Przedszkole Miejskie nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem
Departament Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontrola planowa w miejscu po zakończeniu realizacji Projektu o numerze RPPD.03.01.01-20-0089/15 pt. Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem”. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w kontrolowanym projekcie uchybień lub nieprawidłowości.

Informację Pokontrolną utworzono w dniu 09.04.2018r.

Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 18.04.2018r.