Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2017-09-14 - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Termin rozpoczęcia kontroli 2017-09-14
Termin zakończenia kontroli 2017-10-10
Tytuł kontroli Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres 2016 r.
Nazwa instytucji kontrolowanej Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Departament 221

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Urząd w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, dostępna jest w załączonym pliku poniżej.

Uzupełnieniem do ww. informacji jest niżej załączony dokument: Wyjaśnienie Dyrektora Jednostki do protokołu kontroli.