Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2017-08-09 - LOB-TRANS EUGENIUSZ TKACZUK

Termin rozpoczęcia kontroli 2017-08-09
Termin zakończenia kontroli 2017-08-09
Tytuł kontroli Kontrola przewoźnika w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego osób z przepisami ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz.U. z 2016r., poz. 1907 z późn. zm.) oraz z warunkami zezwolenia nr 105 z dn. 12.04.2017 r. wydanego przez Marszałka Województwa Podlaskiego na wykonywanie regularnych przewozów osób na linii komunikacyjnej nr 20/1/12: Bielsk Podlaski – Białowieża przez Hajnówkę.
Nazwa instytucji kontrolowanej LOB-TRANS EUGENIUSZ TKACZUK
Departament Departament Infrastruktury i Transportu

Załączniki do treści