Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2017-08-02 - WITRAŻ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Termin rozpoczęcia kontroli 2017-08-02
Termin zakończenia kontroli 2017-08-30
Tytuł kontroli Kontrola po zakończeniu realizacji projektu nr RPPD.01.03.00-20-0058/16
Nazwa instytucji kontrolowanej WITRAŻ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Departament Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokumentacja z przebiegu kontroli jest dostępna w godzinach pracy Urzędu w siedzibie:
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat Kontroli
ul. Poleska 89
15-874 Białystok
pok. 316

Osoba do kontaktów:
Alina Stefanowicz
kierownik Referatu Kontroli
e-mail: alina.stefanowicz@wrotapodlasia.pl