Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2017-07-31 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach

Termin rozpoczęcia kontroli 2017-07-31
Termin zakończenia kontroli 2017-08-31
Tytuł kontroli Kontrola trwałości projektu nr RPPD.06.02.00-20-007/14
Nazwa instytucji kontrolowanej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
Departament Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokumentacja z przebiegu kontroli jest dostępna w godzinach pracy Urzędu w siedzibie:
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat Kontroli
ul. Poleska 89
15-874 Białystok
pok. 316

Osoba do kontaktów:
Alina Stefanowicz
kierownik Referatu Kontroli
e-mail: alina.stefanowicz@wrotapodlasia.pl