Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2017-06-26 - Urząd Miasta Hajnówka

Termin rozpoczęcia kontroli 2017-06-26
Termin zakończenia kontroli 2017-07-28
Tytuł kontroli Kontrola planowa w miejscu w trakcie realizacji Projektu o numerze RPPD.03.01.01-20-0042/15 pt. „Witamy w przedszkolu”. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji w/w projektu.
Nazwa instytucji kontrolowanej Urząd Miasta Hajnówka
Departament Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontrola planowa w miejscu w trakcie realizacji Projektu o numerze RPPD.03.01.01-20-0042/15 pt. „Witamy w przedszkolu”. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu.

Wizyta monitoringowa przeprowadzona w trakcie indywidualnych zajęć logopedycznych realizowanych w Przedszkolu Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce, realizowanych w ramach Projektu o numerze RPPD.03.01.01-20-0042/15 pt. „Witamy w przedszkolu”, w ramach Zadania 3, Działanie 1 – Dodatkowe zajęcia logopedyczne dla 80 dzieci 3-4 letnich z wadami wymowy. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu.

Kontrola obszarów wskazanych w punkcie 9 Informacji Pokontrolnej (w zakresie dotyczącym przedmiotowego projektu) nie wykazała uchybień lub nieprawidłowości.