Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2017-05-17 - Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI / Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem

Termin rozpoczęcia kontroli 2017-05-17
Termin zakończenia kontroli 2017-05-17
Tytuł kontroli Wizyta monitoringowa usługi pn. „Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla klasy I gimnazjum – grupa I” w ramach projektu nr RPPD.03.01.02-20-0045/15 pt. ”Kreatywny rozwój / uczennic ZSGiPG w Jedwabnem” realizowanej w dniu 17 maja 2017 roku w Zespole Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem, ul. A. Mickiewicza 2, 18-420 Jedwabne.
Nazwa instytucji kontrolowanej Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI / Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem
Departament Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Ocena jakości i prawidłowości usługi pn. „Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla klasy I gimnazjum – grupa I” w ramach projektu nr RPPD.03.01.02-20-0045/15 pt. ”Kreatywny rozwój / uczennic ZSGiPG w Jedwabnem” realizowanej w dniu 17 maja 2017 roku w Zespole Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem, ul. A. Mickiewicza 2, 18-420 Jedwabne.

Informację Pokontrolną utworzono w dniu 13.06.2017r. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 19.06.2017r. Zespół Kontrolujący nie stwierdził w kontrolowanym projekcie uchybień lub nieprawidłowości.

Załączniki do treści