Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2017-05-16 - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Termin rozpoczęcia kontroli 2017-05-16
Termin zakończenia kontroli 2017-06-14
Tytuł kontroli kontrola kompleksowa
Nazwa instytucji kontrolowanej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Departament Departament Zdrowia

Załączniki do treści