Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2017-03-23 - Bora-Resting Karpowicz i Wspólnicy Spółka Jawna

Termin rozpoczęcia kontroli 2017-03-23
Termin zakończenia kontroli 2017-05-26
Tytuł kontroli Sprawdzenie zachowania trwałości projektu - kontrola doraźna realizacji projektu nr RPPD.03.02.01-20-008/12
Nazwa instytucji kontrolowanej Bora-Resting Karpowicz i Wspólnicy Spółka Jawna
Departament Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokumentacja z przebiegu kontroli jest dostępna w godzinach pracy Urzędu w siedzibie:
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat Kontroli
ul. Poleska 89
15-874 Białystok
pok. 316

Osoba do kontaktów:
Alina Stefanowicz
kierownik Referatu Kontroli
e-mail: alina.stefanowicz@wrotapodlasia.pl