Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2017-02-17 - PTHU „RL-TRANS” Robert Lutostański

Termin rozpoczęcia kontroli 2017-02-17
Termin zakończenia kontroli 2017-02-17
Tytuł kontroli Kontrola przewoźnika w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego osób z przepisami ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 j.t.) oraz z warunkami zezwolenia nr 914 z dn. 12.07.2016r. udzielonego przez Marszałka Województwa Podlaskiego na wykonywanie regularnych przewozów osób na linii komunikacyjnej nr 20/1/23: Białystok - Sokółka, przez Czarna Białostocka.
Nazwa instytucji kontrolowanej PTHU „RL-TRANS” Robert Lutostański
Departament Departament Infrastruktury i Transportu

Załączniki do treści