Tomik poezji „Na porozi”

Tytuł oferty Tomik poezji „Na porozi”
Departament Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Data rozpoczęcia składania uwag do oferty 2018-06-12
Data zakończenia składania uwag do oferty 2018-06-18
Rozstrzygnięcie nie

W dniu 07 czerwca 2018 r. Stowarzyszenie Poetów Ziemi Bielskiej złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Tomik poezji „Na porozi” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail:  katarzyna.soljan@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 12 czerwca 2018 r. do dnia 18 czerwca 2018 r.. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego 

 

Załączniki do treści