SONATY A QUATTRO GIOACCHINO ROSSINIEGO

Tytuł oferty SONATY A QUATTRO GIOACCHINO ROSSINIEGO
Departament Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Data rozpoczęcia składania uwag do oferty 2019-04-15
Data zakończenia składania uwag do oferty 2019-04-23
Rozstrzygnięcie nie

W dniu 12 kwietnia 2019 r. Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego  złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: SONATY A QUATTRO GIOACCHINO ROSSINIEGO z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 15 kwietnia 2019 r. do dnia 23 kwietnia 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

 

 

 

Załączniki do treści