Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - Uczniowski Klub Sportowy "Dojlidy" Białystok

Tytuł oferty Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - Uczniowski Klub Sportowy "Dojlidy" Białystok
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Data rozpoczęcia składania uwag do oferty 2019-03-15
Data zakończenia składania uwag do oferty 2019-03-21
Rozstrzygnięcie nie

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 12 marca 2019 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Dojlidy” Białystok pn. „Mecz Lotto Superligi w Wysokiem Mazowieckiem”.

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 15 marca 2019 r. do dnia 21 marca 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

 

 

 

Załączniki do treści

  • Oferta (PDF, 574,91 KB)

    Oferta na realizację zadania publicznego realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Dojlidy” Białystok pn. „Mecz Lotto Superligi w Wysokiem Mazowieckiem”