Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - Uczniowski Klub Sportowy "Dojlidy" Białystok

Tytuł oferty Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - Uczniowski Klub Sportowy "Dojlidy" Białystok
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Data rozpoczęcia składania uwag do oferty 2019-03-15
Data zakończenia składania uwag do oferty 2019-03-21
Rozstrzygnięcie tak

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 12 marca 2019 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Dojlidy” Białystok pn. „Mecz Lotto Superligi w Wysokiem Mazowieckiem”.

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 15 marca 2019 r. do dnia 21 marca 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Mecz Lotto Superligi w Wysokiem Mazowieckiem” przez Uczniowski Klub Sportowy „Dojlidy” Białystok.

Uchwała do pobrania poniżej.

 

 

Załączniki do treści

  • Oferta (PDF, 574,91 KB)

    Oferta na realizację zadania publicznego realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Dojlidy” Białystok pn. „Mecz Lotto Superligi w Wysokiem Mazowieckiem”

  • Uchwała (PDF, 199,91 KB)

    Uchwała Nr 32/431/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn.: „Mecz Lotto Superligi w Wysokiem Mazowieckiem” przez Uczniowski Klub Sportowy „Dojlidy” Białystok.