Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 2017-09-27

Znak DIT-III.7440.5.2017
Data obwieszczenia 2017-09-27
Obwieszczenie dotyczy Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 27 września 2017 r., znak DIT-III.7440.5.2017 Decyzja Modernizacja Linii Kolejowej E75 Czyżew-Białystok

Białystok, dnia 27 września 2017 r.

DIT-III.7440.5.2017

 O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 41 ust. 3 w związku z art. 80 ust. 3, art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Marszałek Województwa Podlaskiego zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 27 września 2017 r., znak DIT-III.7440.5.2017, zatwierdzającej PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich pod projektowaną modernizację linii kolejowej E75 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew-Białystok”.

           Postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu zostało wszczęte na wniosek Pana Pawła Zwolińskiego z firmy AECOM Polska Spółka z o. o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, działającego w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, z dnia 26 kwietnia 2017 r., znak  nr: 2439/6052 0241/0946/ 2017 (uzupełniony pismem z dnia 25 maja 2017 r., znak nr: 2439/60520241/1131/ 2017, pismem z dnia 06 czerwca 2017 r., znak nr: 2439/60520241/1207/2017, pismem z dnia 06 lipca 2017 r., znak 2439/6052 0241/1527/2017 oraz pismem z dnia 13 lipca 2017 r., znak 2439/60520241/1588/2017).

           Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne, tj.:

Gmina Czyżew, powiat wysokomazowiecki:

 • obręb Czyżew Osada [2] działki nr ewidencyjny: 271/2, 248/1, 271/1;
 • obręb Czyżew Ruś Kolonia [3] działka nr ewidencyjny: 86;
 • obręb Czyżew Siedliska [5] działki nr ewidencyjny: 10, 9, 8, 6, 4/1, 35, 30, 226/3;
 • obręb Czyżew-Stacja [6] działki nr ewidencyjny: 71/9, 71/29, 59/1, 26/1, 25, 71/22;
 • obręb Dąbrowa-Kity [10] działki nr ewidencyjny: 245, 239, 49;
 • obręb Dąbrowa-Szatanki [13] działka nr ewidencyjny: 61;
 • obręb Godlewo -Piętaki [21] działka nr ewidencyjny: 100/2;
 • obręb Ołdaki-Magna Brok [30] działka nr ewidencyjny: 175;
 • obręb Siennica-Pietrasze [35] działki nr ewidencyjny: 145/2, 16/8, 135, 126, 15/2, 21/1;
 • obręb Siennica-Karasie [331] działki nr ewidencyjny: 49/2;

Miasto Szepietowo, powiat wysokomazowiecki:

 • obręb Szepietowo [1], działki nr ewidencyjny: 390/25, 951, 961, 869, 870/3, 870/6, 870/5;

Gmina Szepietowo, powiat wysokomazowiecki:

 • obręb Dąbrowa-Łazy [6] działki nr ewidencyjny: 330, 882;
 • obręb Dąbrowa-Moczydły [7] działka nr ewidencyjny: 118;
 • obręb Szepietowo-Janówka [27], działki nr ewidencyjny: 153, 24;
 • obręb Szepietowo [28], działki nr ewidencyjny: 1045/1, 1048, 1061/1, 1042, 1043/1, 1051, 1052, 1053/1, 1047/1;
 • obręb Szepietowo-Żaki [30], działki nr ewidencyjny: 308, 305, 15/1, 19, 276;
 • obręb Szymbory-Andrzejowięta [31], działka nr ewidencyjny: 85;
 • obręb Szymbory-Włodki [33], działka nr ewidencyjny: 117;
 • obręb Średnica-Jakubowięta [34], działki nr ewidencyjny: 105, 102, 78;
 • obręb Średnica-Maćkowięta [35], działki nr ewidencyjny: 56/8, 13, 10, 7/1, 4/1, 6/1, 14, 26, 60, 61/1, 61/2, 62, 63, 56/10, 108, 170;
 • obręb Średnica-Pawłowięta[36], działki nr ewidencyjny: 1003, 1005, 1002, 1211/2;

Gmina Nowe Piekuty, powiat wysokomazowiecki:

 • obręb Jabłoń-Dąbrowa [2] działki nr ewidencyjny: 212, 197;
 • obręb Jabłoń-Jankowce [4] działka nr ewidencyjny: 225;
 • obręb Jabłoń-Kościelna [5] działki nr ewidencyjny: 251, 232, 230/6, 231;
 • obręb Jabłoń-Zambrowizna [10] działka nr ewidencyjny: 67;

Gmina Sokoły, powiat wysokomazowiecki:

 • obręb Dworaki-Pikaty[7], działki nr ewidencyjny: 195, 240;
 • obręb Dworaki-Staśki [8], działki nr ewidencyjny: 194, 82/1, 166, 98/1, 156;
 • obręb Nowe Racibory [27], działki nr ewidencyjny: 117, 113, 292, 294, 295;
 • obręb Porośl Kije [35], działka nr ewidencyjny: 112;
 • obręb Stare Racibory [42], działki nr ewidencyjny: 96, 95;
 • obręb Porośl Grzywy [351], działka nr ewidencyjny: 16;

Gmina Poświętne, powiat białostocki:

 • obręb Porośl Wojsławy [27] działki nr ewidencyjny: 277, 285;
 • obręb Zdrody Nowe [32] działka nr ewidencyjny: 139/2;
 • obręb Zdrody Stare [33] działka nr ewidencyjny: 119;
 • obręb Kamieńskie Ocioskie [17] działka nr ewidencyjny: 105;

Miasto Łapy, powiat białostocki:

 • obręb Łapy I [1] działki nr ewidencyjny: 1836, 1268/31, 1870/29, 1863/7, 1729/1, 1729/2, 1865, 1861/2, 645, 645/1, 1853, 1729, 1852;
 • obręb Łapy II [2] działki nr ewidencyjny: 230/120, 372/9, 153, 230/112, 230/80, 230/66, 230/108, 372/59, 693/4, 1031/4, 372/69, 372/70, 372/28, 372/27, 230/50, 230/91, 230/92, 372/11, 1030/1, 515/1, 515/6, 511/33, 511/24;
 • obręb Łapy III [3] działka nr ewidencyjny: 479/7;

Gmina Łapy, powiat białostocki:

 • obręb Uhowo [23] działki nr ewidencyjny: 1003/6, 1004, 1003/4, 942, 1005/3, 1003/5;
 • obręb Gąsówka Osse Bagno [5] działki nr ewidencyjny: 258, 264, 254, 243;
 • obręb Gąsówka Stara [8] działka nr ewidencyjny: 307;

Gmina Turośń Kościelna, powiat białostocki:

 • obręb Baciuty [1] działki nr ewidencyjny: 586, 582, 306, 308, 623, 314/2, 263;
 • obręb Barszczówka[2] działki nr ewidencyjny: 85, 76;
 • obręb Bojary [3] działka nr ewidencyjny: 535;
 • obręb Trypucie [27] działka nr ewidencyjny: 193/4;
 • obręb Turośń Dolna [28] działka nr ewidencyjny: 253;
 • obręb Niewodnica Kościelna [22] działka nr ewidencyjny: 139;

Gmina Choroszcz, powiat białostocki:

 • obręb Klepacze [10] działki nr ewidencyjny: 1/11, 1/10;

Miasto Białystok, powiat białostocki:

 • obręb Antoniuk [3] działki nr ewidencyjny: 541/23, 541/20;
 • obręb Marczuk [5] działki nr ewidencyjny: 359/3, 419/49;
 • obręb Starosielce Płd. [6] działki nr ewidencyjny: 2059/18, 1891/101, 980, 15/3, 1891/94, 1891/78, 1891/73, 987, 980, 2059/17, 191;
 • obręb Ścianka [7] działki nr ewidencyjny: 745/5, 10/5, 745/4, 298, 800, 226/8, 303/2, 735, 230/1, 744/1, 733, 724/2, 2059/12, 728, 729;
 • obręb Śródmieście [11] działka nr ewidencyjny: 271/9;
 • obręb Białostoczek Płd. [12] działki nr ewidencyjny: 833/2, 833/1;

        Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią niniejszej decyzji w Referacie Geologii w Departamencie Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,  pok. 525,  tel. 85 66-54-466, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

        Niniejsze Obwieszczenie zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach tych organów, na terenie których mają być prowadzone prace objęte projektem, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.