Obwieszczenia Marszałka Województwa Podlaskiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 02 listopada 2015 r., znak DIT-III.7430.1.9.2015 o wydaniu decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych dla: Wykonania Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej nr S61: Ostrów Mazowiecka-Łomża-Stawiski-Szczuczyn-Ełk-Raczki-Suwałki-Budzisko-granica państwa (Kowno) na odcinku Ostrów Mazowiecka (S8)-Łomża-Stawiski-Szczuczyn (z wyłączeniem obwodnicy Stawisk)(S61) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, z podziałem na części: Część 3 - Zadanie 3 Węzeł "Łomża Południe (z węzłem) - węzeł "Łomża Zachód" (dawniej węzeł "Łomża", bez węzła)"(postępowanie prowadzone na wniosek z dnia 29 lipca 2015 r. złożony przez Panią Annę Andrzejewską - Kalinowską z AECOM Polska Sp. z o.o., ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa, Biuro w Poznaniu, ul. Chłapowskiego 29, 61-503 Poznań, pełnomocnik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku).

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 3 września 2015 r., znak DIT-III.7427.3.10.2015 zawiadomienie art. 10 § 1 o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia "Projketu robót geologicznych w celu zmiany granic złoża kruszywa naturalnego "Krzywe I", miejscowość: Krzywe, Suwałki, m. Suwałki, powiat: suwalski, woj. podlaskie" (postępowanie toczy się na wniosek z dnia 16 lipca 2015 r. złożony przez Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A. ul. Bakałarzewska 86, 16-400 Suwałki).

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r., znak DIT-III.7430.1.9.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych dla: Wykonania Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej nr S61: Ostrów Mazowiecka-Łomża-Stawiski-Szczuczyn-Ełk-Raczki-Suwałki-Budzisko-granica państwa (Kowno) na odcinku Ostrów Mazowiecka (S8)-Łomża-Stawiski-Szczuczyn (z wyłączeniem obwodnicy Stawisk)(S61) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, z podziałem na części: Część 3 - Zadanie 3 Węzeł "Łomża Południe (z węzłem) -węzeł "Łomża Zachód" (dawniej węzeł "Łomża", bez węzła)".

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podalskiego z dnia 18 sierpnia 2015 r., znak DIT-III.7430.3.2015 o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych na potrzeby Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S61: Ostrów Mazowiecka-Łomża-Stawiski-Szczuczyn-Ełk-Raczki-Suwałki-Budzisko-granica państwa (Kowno) na odcinku: Ostrów Mazowiecka (S8)-Łomża-Stawiski-Szczuczyn (z wylączeniem obwodnicy Stawiski). Budowa drogi S61 na odcinku: węzeł "Śniadowo" (z węzłem)-węzeł "Łomża Południe" (bez węzła), (Zadanie 2), gm. Czerwin, Śniadowo, Łomża, pow. Ostrołęcki, łomżyński, woj. mazowieckie i woj. podlaskie".

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r., znak DIT-III.7427.3.10.2015 o wszczęciu postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A. z siedzibą w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej 86, w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych w celu zmiany granic złoża kruszywa naturalnego "Krzywe I" miejscowość: Krzywe, Suwałki, gmina: Suwałki, m. Suwałki, powiat: suwalski, województwo: podlaskie"

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 17 lipca 2015 r., znka DIT-III.7512-9/97 o wydaniu przez Marszałka decyzji zmieniajacej koncesję na wydobywanie kredy piszącej ze złoza "Mielnik", gm. Mielnik, powiat Siematycki, woj. podlaskie, poprzez przedłuzenie terminu jej obowiązywania (postępowanie toczy się na wniosek OMYA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 16/22).

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 25 czerwca 2015 r., znak DIT-III.7440.3.2015 o wszczęciu postępowania dotyczącego zatwierdzenia opracowania pt. "Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych na potrzeby Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S61: Ostrów Mazowiecka-Łomża-Stawiski-Szczuczyn-Ełk-Raczki-Suwałki-Budzisko-granica państwa (Kowno) na odcinku: Ostrów Mazowiecka (S8) - Łomża - Stawiski - Szczuczyn (z wyłączeniem obwodnicy Stawiski). Budowa drogi S61 na odcinku: węzeł "Śniadowo" (z węzłem) - węzeł "Łomża Południe" (bez węzła), gm. Czerwin, Śniadowo, Łomża, pow. Ostrołęcki, Łomżyński, woj. mazowiecki i woj. podlaskie"

Obwiesczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2015 r., znka DIT-III.7512-9/97 o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany koncesji na wydobywanie kredy piszącej ze złoza "Mielnik", gm. Mielnik, powiat Siematycki, woj. podlaskie, poprzez przedłuzenie terminu jej obowiązywania (postępowanie toczy się na wniosek OMYA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 16/22).

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 12 maja 2015 r., znak DIT-III.7512-9/97 o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez OMYA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 16/22, o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany koncesji na wydobywanie kredy piszącej ze złoza "Mielnik", obręb Mielnik, gmina Mielnik, powiat siemiatycki, województwo podlaskie.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 06 marca 2015 r., znak DIS.III.7440.8.2014 o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-260 Białystok, dotyczący zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadnia 5A - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew, powiat: białostocki, hajnowski, województwo podlaskie".

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 12 listopada 2013 r., znak DIS.III.7422.25.2013 o wszczęciu postępowania na wniosek Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy Spółka Jawna z siedzibą w Szumowie w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoza "SZUMOWO IV"Pole 1 w obrębie miejscowości Szumowo gm. Szumowo, pow. zambrowski, woj. podlaskie.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 09 grudnia 2013 r., znak DIS.III.7422.25.2013 zawiadomienie art. 10 § 1 o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża "SZUMOWO IV"Pole 1 w obrębie miejscowości Szumowo gm. Szumowo, pow. zambrowski, woj. podlaskie.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 21 stycznia 2014 r., znak DIS.III.7422.25.2013 zawoadomienie o wydaniu decyzji dotyczącej udzielenia Zakładom Produkcji Kruszyw Rupińscy Spółka Jawna z siedzibą w Szumowie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża "SZUMOWO IV"Pole 1 w obrębie miejscowości Szumowo gm. Szumowo, pow. zambrowski, woj. podlaskie.