Zmiana pozwolenia zintegrowanego na eksploatację składowiska odpadów paleniskowych zlokalizowanego na gruntach wsi Sowlany, gm. Supraśl

Znak DOS-II.7222.1.13.2017
Data decyzji 2017-09-18
Tytuł Zmiana pozwolenia zintegrowanego na eksploatację składowiska odpadów paleniskowych zlokalizowanego na gruntach wsi Sowlany, gm. Supraśl

Załączniki do treści