Zmiana pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji: do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej na terenie ZUOK Białystok

Znak DOS-II.7222.1.11.2017
Data decyzji 2017-07-31
Tytuł Zmiana pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji: do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej na terenie ZUOK Białystok

Załączniki do treści