Zmiana pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do składowania odpadów o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów w Siemiatyczach

Znak DOS-II.7222.1.20.2017
Data decyzji 2018-01-09
Tytuł Zmiana pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do składowania odpadów o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów w Siemiatyczach

Załączniki do treści