Zmiana pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów, o zużyciu rozpuszczalników organicznych większym niż 200 ton rocznie zlokalizowanej w Ignatkach 40/1.

Znak DOS-II.7222.1.1.2015
Data decyzji 2017-02-28
Tytuł Zmiana pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów, o zużyciu rozpuszczalników organicznych większym niż 200 ton rocznie zlokalizowanej w Ignatkach 40/1.

Załączniki do treści