Pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do hodowli brojlerów kurzych powyżej 40 000 stanowisk zlokalizowanej na terenie fermy w miejscowości Wojszki, gm. Mońki

Znak DOS-II.7222.1.1.2017
Data decyzji 2017-09-26
Tytuł Pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do hodowli brojlerów kurzych powyżej 40 000 stanowisk zlokalizowanej na terenie fermy w miejscowości Wojszki, gm. Mońki

Załączniki do treści