Język migowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 

Od 1 kwietnia 2012 r., czyli z dniem wejścia w życie ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (zwana dalej osobą uprawnioną) ma prawo do:

- skorzystania z usług tłumacza języka migowego,

- załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej,

- kontaktu z urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku jest pięć osób przeszkolonych w posługiwaniu się językiem migowym: jedna zatrudniona jest w budynku Urzędu przy ul. Wyszyńskiego 1, trzy w budynku Urzędu przy ul. Poleskiej 89, jedna w budynku Urzedu przy ul. Kleeberga 20.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług przeszkolonego pracownika  co najmniej na trzy dni robocze wcześniej. Wyjątkiem są sytuacje nagłe.

Osoby niepełnosprawne mają także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w Urzędzie, z pomocy wybranej przez siebie osoby w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy. Wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat.

Z pomocy osoby wybranej osoba uprawniona nie będzie mogła skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

Mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych (w szczególności osób niesłyszących i osób mających trudności w komunikowaniu się) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku uruchomił dodatkowy faks: 85 66 54 175 w Biurze Obsługi Klienta.