Lista aktualności

 • Uchwała Nr 326/4850/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-10-30

  2018-11-14 10:18:44

  Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Części drugiej listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska o nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-052/17” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

 • Uchwała Nr 324/4832/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-10-23

  2018-11-14 10:18:32

  Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Części drugiej listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska o nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-052/17” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

 • Uchwała Nr 324/4831/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-10-23

  2018-11-14 10:18:21

  Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” o nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-021/18” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

 • Uchwała Nr 324/4830/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-10-23

  2018-11-14 10:17:47

  Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Części pierwszej listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” o nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-051/18” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 • Uchwała Nr 324/4829/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-10-23

  2018-11-14 10:17:38

  Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Listy projektów niespełniających warunków udzielenia wsparcia w wyniku naboru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski o nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-052/18” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 • Uchwała Nr 323/4800/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-10-16

  2018-11-14 10:17:25

  Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Części pierwszej listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-046/18” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 • Uchwała Nr 327/4886/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-11-06

  2018-11-14 10:15:20

  Częściowe rozstrzygnięcie konkursu nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typu projektu 2: Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby.

 • Uchwała Nr 326/4856/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-10-30

  2018-11-14 10:15:03

  Rozstrzygnięcie konkursu nr RPPD.06.01.00-IZ.00-20-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działania 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami, Typ projektu: Gospodarka odpadami komunalnymi (z wyłączeniem PSZOK).