Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Krzysztof Bonisławski

e-mail: iod@wrotapodlasia.pl