Oświadczenia o działalności gospodarczej

Art. 27 e Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa odnoszący się do złożenia oświadczenia o działalności gospodarczej został uchylony z dniem 25.10.2008 r.  Uchylenie ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której uchylenie weszło w życie.