Oświadczenie majątkowe: Hanna Bożena Waniewska

Imię Hanna Bożena
Nazwisko Waniewska
Okres, za który zostało złożone 2018
Data złożenia 2018-11-29
Okoliczności złożenia oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pełnienia 6-letniej kadencji na stanowisku Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży z dniem 28 listopada 2018 r.