Oświadczenie majątkowe: Grażyna Wiktoria Citko

Imię Grażyna Wiktoria
Nazwisko Citko
Okres, za który zostało złożone 2017
Data złożenia 2018-04-23
Okoliczności złożenia oświadczenie roczne

Załączniki do treści