Oświadczenie majątkowe: Anna Rakieć

Imię Anna
Nazwisko Rakieć
Okres, za który zostało złożone 2017
Data złożenia 2018-04-10
Okoliczności złożenia oświadczenie roczne

Załączniki do treści