Oświadczenie majątkowe: Anna Naszkiewicz

Imię Anna
Nazwisko Naszkiewicz
Okres, za który zostało złożone w związku z wyborem na stanowisko Wicemarszałka Województwa Podlaskiego z dniem 09.11.2015 r.
Data złożenia 2015-12-07
Okoliczności złożenia w związku z wyborem na stanowisko Wicemarszałka Województwa Podlaskiego z dniem 09.11.2015 r.

Załączniki do treści