Majątek Urzędu Marszałkowskiego Wojewodztwa Podlaskiego w Białymstoku

ŚRODKI TRWAŁE:

1. Grunty - 128.493.378,34 zł

2. Grunty - prawo użytkowania wieczystego - 192.312,35 zł

3. Budynki, lokale -  46.060.898,96 zł

4. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej -  107.389.281,02 zł

5. Kotły i maszyny energetyczne -  1.704.784,11 zł

6. Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania - 24.450.806,71 zł

7. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - 13.700,00 zł

8. Urządzenia techniczne - 103.126.392,56 zł

9. Środki transportu - 140.733.943,46 zł

10. Narzędzia, przyrządy, wyposażenie - 1.213.334,23 zł

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE: 76.278.845,00 zł

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE:

1. Wartości niematerialne i prawne - 22.814.960,15 zł

2. Niskocenne wartości niematerialne i prawne - 1.393.301,59 zł

 

stan na dzień 31 grudnia 2016 r.