Uchwała Nr II-00320-79/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Województwa Podlaskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2017 r.

Nazwa Uchwała Nr II-00320-79/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Województwa Podlaskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2017 r.
Rok wydania opinii 2017

Załączniki do treści