Dane teleadresowe

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego  

         
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1            
15-888 Białystok            
kancelaria@wrotapodlasia.pl            
http://www.wrotapodlasia.pl/   

Elektroniczna Skrzynka Podawcza         


Telefon i fax ogólny do Urzędu  

Tel.  85 66 54 549            
Fax: 85 66 54 175

Godziny pracy:            

poniedziałek: 08.00 - 16.00            
wtorek - piątek: 07.30 - 15.30

Przewodniczący Sejmiku: Karol Pilecki tel. 85 66 54 400
sejmik@wrotapodlasia.pl

 

Marszałek: Artur Kosicki tel. 85 66 54 100

Wicemarszałek: Stanisław Derehajło tel. 85 66 54 110

Wicemarszałek: Marek Olbryś tel. 85 66 54 107

Członek Zarządu: Wiesława Burnos tel. 85 66 54 110

Członek Zarządu: Marek Malinowski tel. 85 66 54 107

Sekretarz Województwa: Bogdan Minkiewicz tel. 85 66 54 108

Skarbnik: Henryk Gryko tel. 85 66 54 118

Rzecznik Prasowy: Urszula Arter tel. 85 66 54 589
urszula.arter@wrotapodlasia.pl

Rzecznik Funduszy Europejskich: tel. 609 802 417
tel. 85 66 54 418; 85 66 54 166
rzecznikrpo@wrotapodlasia.pl

 

NIP 542-25-42-016

 

Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego Telefon  Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
       
Sekretariat 85 66 54 400 85 66 54 401 pok. 032
       
Dyrektor Bogumiła Karniewicz 85 66 54 400   pok. 032
       
Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego 85 66 54 408   pok. 037
  85 66 54 407   pok. 037
  85 66 54 406   pok. 034
  85 66 54 405   pok. 034
Gabinet Marszałka Telefon  Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
       
Sekretariat 85 66 54 612   pok. 220
       
Dyrektor Wiesław Żyliński 85 66 54 612   pok. 219
       
z-ca Dyrektora Stefan Grodzki 85 66 54 612   pok. 220
       
Referat Polityki Informacyjnej 85 66 54 589   pok. 210
       
Rzecznik Prasowy 85 66 54 589   pok. 210
Arter Urszula      
urszula.arter@wrotapodlasia.pl       
       
Referat "Wrota Podlasia" 85 66 54 445   pok. 010
redakcja@wrotapodlasia.pl 85 66 54 446   pok. 010
85 66 54 492   pok. 010
  85 66 54 441   pok. 011
       
Samodzielne stanowisko pracy ds. Obsługi Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 85 66 54 105   pok. 039
Departament Organizacji i Kadr Telefon  Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
       
Sekretariat 85 66 54 108 85 66 54 567 pok. 123
       
Dyrektor Zbigniew Stanisław Kamiński 85 66 54 108   pok. 123
       
Referat Organizacyjny, Skarg i Kontroli   85 66 54 569    pok. 005
       
Referat Kadr i Szkoleń  85 66 54 566   pok. 119
  85 66 54 564   pok. 119
  85 66 54 555   pok. 021
       
Kancelaria Zarządu  85 66 54 100   pok. 214
  85 66 54 107   pok. 207
  85 66 54 415   pok. 207
  85 66 54 110   pok. 212
  85 66 54 560   pok. 124
  85 66 54 573   pok. 124
       
Kancelaria Ogólna 85 66 54 549 85 66 54 175 pok. 022
  85 66 54 172   pok. 022
  85 66 54 152   pok. 022
Departament Finansów Telefon  Fax Adres: Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
       
Sekretariat 85 66 54 118 85 66 54 116 pok. 105
       
Skarbnik Województwa Henryk Gryko 85 66 54 118   pok. 105
       
Dyrektor Łucja Jabłońska 85 66 54 118   pok. 105
       
z-ca Dyrektora Piotr Oniszczuk 85 66 54 118   pok. 108
       
Główny księgowy 85 66 54 428   pok. 125
       
Referat Budżetu Województwa  85 66 54 422   pok. 108
  85 66 54 425   pok. 108
       
Referat Rozliczeń i Księgowości Funduszy Unii Europejskiej  85 66 54 423   pok. 110
  85 66 54 170   pok. 110
  85 66 54 451   pok. 128
  85 66 54 509   pok. 128
  85 66 54 698   pok. 128
       
Referat Finansowo-Księgowy  85 66 54 427   pok. 125
  85 66 54 426   pok. 109
  85 66 54 429   pok. 111
  85 66 54 431   pok. 111
  85 66 54 464   pok. 009
  85 66 54 596   pok. 031
       
Referat Płac 85 66 54 432   pok. 121
  85 66 54 417   pok. 121
       
Samodzielne stanowisko pracy ds. Centralizacji rozliczeń podatku VAT 85 66 54 596   pok. 031
       
Samodzielne stanowisko pracy ds. egzekucji administracyjnej 85 66 54 429   pok. 111
Departament Rozwoju Regionalnego Telefon  Fax Adres: ul. Poleska 89 bud. C
       
Sekretariat 85 66 54 480 85 66 54 651 pok. 505
       
Dyrektor Wioletta Dąbrowska 85 66 54 480   pok. 505
       
z-ca Dyrektora Joanna Sarosiek 85 66 54 480   pok. 505
       
z-ca Dyrektora Izabela Łokić 85 66 54 480   pok. 505
       
Refera Programowania 85 66 54 381   pok. 338
  85 66 54 330   pok. 339
  85 66 54 356   pok. 340
       
Referat Koordynacji 85 66 54 910   pok. 338
  85 66 54 370   pok. 341
  85 66 54 348   pok. 341
       
Referat Instrumentów Finansowych 85 66 54 932   pok. 334
       
Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji 85 66 54 366   pok. 511
  85 66 54 390   pok. 512
  85 66 54 355    
  85 66 54 314    
       
Referat Monitorowania i Systemów Informatycznych 85 66 54 363   pok. 502
  85 66 54 378    
  85 66 54 360    
  85 66 54 379    
       
Referat Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego 85 66 54 904   pok. 331
  85 66 54 490   pok. 332
       
Referat ds. Procedury Odwoławczej  85 66 54 323   pok. 410
  85 66 54 611   pok. 411
       
Referat Administracyjny 85 66 54 340   pok. 413
  85 66 54 931   pok. 412
  85 66 54 312   pok. 20
  85 66 54 230   pok. 19
       
Referat Kontroli Systemowych 85 66 54 928   pok. 414
  85 66 54 905    
       
Samodzielne stanowisko pracy ds. współpracy transgranicznej 85 66 54 594   pok. 3
       
Samodzielne stanowisko pracy ds. Sieci PIFE 85 66 54 911   pok. 511
  85 66 54 302   pok. 1
  85 66 54 228   pok. 2
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Telefon  Fax Adres: ul. Poleska 89, bud. A
       
Sekretariat 85 66 54 399 85 66 54 398 pok. 326 
  85 66 54 977   pok. 326 
       
Dyrektor Jakub Krawczuk 85 66 54 399   pok. 327 
       
z-ca Dyrektora Halina Dobosz 85 66 54 399   pok. 325 
       
z-ca Dyrektora Beata Wiśniewska 85 66 54 399   pok. 328 
       
Referat Oceny i Wyboru Wniosków 85 66 54 325   pok. 210 
  85 66 54 305   pok. 207 
  85 66 54 979   pok. 210 
  85 66 54 324   pok. 208 
  85 66 54 316   pok. 208 
  85 66 54 319   pok. 208 
  85 66 54 354   pok. 209 
  85 66 54 989   pok. 209 
  85 66 54 921   pok. 209 
  85 66 54 328   pok. 207 
  85 66 54 981   pok. 207
  85 66 54 992   pok. 206 
       
  85 66 54 988   pok. 202 
  85 66 54 386   pok. 201 
  85 66 54 342   pok. 201 
  85 66 54 326   pok. 201 
  85 66 54 922   pok. 201 
  85 66 54 970   pok. 202 
  85 66 54 913   pok. 202 
  85 66 54 927   pok. 202 
  85 66 54 936   pok. 203 
       
Referat ds. Weryfikacji Zamówień Publicznych 85 66 54 334   pok. 320 
  85 66 54 331   pok. 320 
  85 66 54 964   pok. 320 
  85 66 54 436   pok. 18 
  85 66 54 317   pok. 319 
  85 66 54 936   pok. 319 
       
Referat Rozliczeń i Płatności Projektów Wspierających Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacyjności 85 66 54 385   pok. 101 
  85 66 54 304   pok. 101 
  85 66 54 369   pok. 101 
  85 66 54 349   pok. 101 
  85 66 54 389   pok. 107
  85 66 54 315   pok. 107 
  85 66 54 371   pok. 107 
  85 66 54 377   pok. 107
  85 66 54 924   pok. 107
  85 66 54 947   pok. 107 
  85 66 54 923   pok. 108 
  85 66 54 967   pok. 108 
  85 66 54 353   pok. 108 
       
Referat Rozliczeń i Płatności Projektów Wspierających Rozwój Regionalny 85 66 54 392   pok. 103 
  85 66 54 310   pok. 103 
  85 66 54 937   pok. 306 
  85 66 54 373   pok. 306 
  85 66 54 344   pok. 306 
  85 66 54 359   pok. 109
  85 66 54 345   pok. 110 
  85 66 54 388   pok. 110 
  85 66 54 358    pok. 102 
  85 66 54 946   pok. 102 
  85 66 54 351   pok. 317 
  85 66 54 309   pok. 317 
       
Referat ds. Postępowań Administracyjnych 85 66 54 337   pok. 310 
  85 66 54 357   pok. 310 
  85 66 54 393   pok. 311 
  85 66 54 318   pok. 311 
       
Referat Kontroli  85 66 54 395   pok. 316 
  85 66 54 321   pok. 316 
  85 66 54 917   pok. 313 
  85 66 54 361   pok. 313 
  85 66 54 362   pok. 313 
  85 66 54 914   pok. 314 
  85 66 54 347   pok. 314 
  85 66 54 374   pok. 313
  85 66 54 916   pok. 314 
  85 66 54 915   pok. 314 
  85 66 54 329   pok. 314 
  85 66 54 365   pok. 315 
  85 66 54 335   pok. 315 
  85 66 54 364   pok. 315 
  85 66 54 339   pok. 315 
       
Referat Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości 85 66 54 352   pok. 308
  85 66 54 387   pok. 309 
  85 66 54 341   pok. 307 
  85 66 54 306   pok. 309 
  85 66 54 343   pok. 308
       
Referat Wdrażania RLKS 85 66 54 307   pok. 305 
  85 66 54 320   pok. 305 
  85 66 54 969   pok. 305 
  85 66 54 912   pok. 305 
  85 66 54 350   pok. 304 
  85 66 54 968   pok. 304 
  85 66 54 327   pok. 304 
  85 66 54 394   pok. 304
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Telefon  Fax Adres: ul. Poleska 89
       
Sekretariat 85 66 54 260 85 66 54 201 pok. 213
       
Dyrektor Elżbieta Barbara Romańczuk 85 66 54 260 85 66 54 201 pok. 212
       
z-ca Dyrektora Bogdan Mantur 85 66 54 260 85 66 54 201 pok. 214
       
z-ca Dyrektora Małgorzata Kukor-Kołodko 85 66 54 260 85 66 54 201 pok. 211
       
Referat Koordynacji 85 66 54 211   pok. 220
  85 66 54 266   pok. 221
  85 66 54 219   pok. 220
  85 66 54 242   pok. 221
  85 66 54 279   pok. 220
  85 66 54 253   pok. 222
  85 66 54 295   pok. 222
  85 66 54 935   pok. 016
       
Referat Wdrażania RLKS 86 66 54 262   pok. 10
  85 66 54 296   pok. 10
  85 66 54 288   pok. 10
  85 66 54 934   pok. 9
  85 66 54 961   pok. 8
  85 66 54 297   pok. 9
       
Referat Wdrażania Kształcenie Ogólne 85 66 54 245   pok. 115
  85 66 54 244   pok. 124
  85 66 54 231   pok. 124
  85 66 54 227   pok. 121
  85 66 54 286   pok. 121
  85 66 54 255   pok. 122
  85 66 54 282   pok. 122
  85 66 54 246   pok. 120
       
Referat Wdrażania Włączenie Społeczne 85 66 54 254   pok. 113 
  85 66 54 258   pok. 113 
  85 66 54 259   pok. 111
  85 66 54 281   pok. 111
  85 66 54 288   pok. 114
  85 66 54 273   pok. 112
  85 66 54 251   pok. 113 
       
Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy 85 66 54 274   pok. 224
  85 66 54 265   pok. 224
  85 66 54 269   pok. 224
  85 66 54 267   pok. 017
       
Referat Wdrażania Kształcenie Zawodowe i Rozwój Przedsiębiorczości 85 66 54 275   pok. 116
  85 66 54 268   pok. 114
  85 66 54 235   pok. 123
  85 66 54 209   pok. 115
  85 66 54 285   pok. 116
  85 66 54 246   pok. 120
       
Referat Finansów 85 66 54 284   pok. 216
  85 66 54 263   pok. 216
  85 66 54 278   pok. 223 
  85 66 54 294   pok. 223 
       
Referat Kontroli Projektów Włączenie Społeczne 85 66 54 221   pok. 012
  85 66 54 214   pok. 011
  85 66 54 247   pok. 011
  85 66 54 232   pok. 013
  85 66 54 237   pok. 013
Biuro Innowacyjności Przedsiębiorstw Telefon  Fax Adres: ul. Poleska 89
       
Sekretariat 85 66 54 929   pok. 402
       
Dyrektor Emilia Malinowska 85 66 54 929   pok. 401
       
Biuro Innowacyjności Przedsiębiorstw 85 66 54 982   pok. 403
  85 66 54 926   pok. 404
  85 66 54 925   pok. 402
  85 66 54 984   pok. 405
Biuro Certyfikacji RPOWP 2014-2020 Telefon  Fax Adres: ul. Poleska 89, bud. C
       
Dyrektor Magdalena Raczkowska 85 66 54 951   pok. 513
       
Biuro Certyfikacji RPOWP 2014-2020 85 66 54 952   pok. 513
  85 66 54 901   pok. 513
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Telefon  Fax Adres: ul. gen. George'a Smitha Pattona 8
       
Sekretariat 85 66 54 700   pok. 204
       
Dyrektor Filipowicz Elżbieta 85 66 54 700   pok. 201
       
z-ca Dyrektora Urszula Wojszel 85 66 54 700   pok. 202
       
z-ca Dyrektora Ryszard Łapiński 85 66 54 700   pok. 203
       
Referat Wdrażania Projektów 85 66 54 760   pok. 104
  85 66 54 725   pok. 106
  85 66 54 723   pok. 109
  85 66 54 724   pok. 109
  85 66 54 762   pok. 109
       
Referat Kontroli Projektów 85 66 54 710   pok. 114
  85 66 54 732   pok. 115
       
Referat Autoryzacji Płatności 85 66 54 731   pok. 107
  85 66 54 717   pok. 107
  85 66 54 709   pok. 107
  85 66 54 753   pok. 107
       
Referat ds. Pomocy Technicznej  85 66 54 703   pok. 206
  85 66 54 715   pok. 206
  85 66 54 761   pok. 206
       
Referat ds. Wdrażania RLKS 85 66 54 726   pok. 101
  85 66 54 733   pok. 102
  85 66 54 720   pok. 102
  85 66 54 719   pok. 108
       
Referat nadzoru nad prawidłowością prowadzonych postępowań 85 66 54 722   pok. 113
  85 66 54 730   pok. 103
       
Referat Koordynacji Działań Delegowanych 85 66 54 760   pok. 104
  85 66 54 721   pok. 112
  85 66 54 765   pok. 112
       
Referat ds. nadzoru nad Lokalnymi Grupami Działania 85 66 54 716   pok. 204a
  85 66 54 727   pok. 205
  85 66 54 718   pok. 205
Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Telefon  Fax Adres: ul. Kilińskiego 16
       
Sekretariat  85 66 54 240 85 66 54 241  
       
Dyrektor Andrzej Pleszuk 85 66 54 240    
       
z-ca Dyrektora Iwona Krzyżanowska 85 66 54 240    
       
Referat Regionalnej Polityki Rolnej i Nadzoru   85 66 54 215    
  85 66 54 216    
       
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  85 66 54 212    
       
Referat Rybactwa Śródlądowego 85 66 54 225    
       
Referat ds. Wspierania Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybackiego 85 66 54 222    
  85 66 54 223    
  85 66 54 226    
       
Referat Łowiectwa 85 66 54 204    
Departament Społeczeństwa Informacyjnego Telefon  Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
       
Sekretariat 85 66 54 530  85 66 54 531 pok. 406
       
Dyrektor Agnieszka Aleksiejczuk 85 66 54 530    pok. 406
       
z-ca Dyrektora Mariusz Feszler 85 66 54 530   pok. 406
       
z-ca Dyrektora Grzegorz Stelmaszek 85 66 54 530    pok. 409
       
Referat Wdrażania Usług Elektronicznych 85 66 54 493   pok. 417
  85 66 54 614   pok. 417
  85 66 54 496   pok. 417
       
Referat Obsługi Informatycznej 85 66 54 615   pok. 414
  85 66 54 610   pok. 414
  85 66 54 322   ul. Poleska 89, pok. 302
       
Referat Zarządzania Podlaskim Systemem Informacyjnym e-Zdrowie 85 66 54 189   pok. 410
  85 66 54 179   pok. 410
       
Referat Programu Społeczeństwa Informacyjnego 85 66 54 459   pok. 411
       
Referat Wojewódzkiej Sieci Szerokopasmowej 85 66 54 606   pok. 415
  85 66 54 133   pok. 415
  85 66 54 176   pok. 415
       
Referat Bezpieczeństwa Teleinformatycznego 85 66 54 499   pok. 418
       
Referat Infrastruktury Teleinformatycznej 85 66 54 595   pok. 419
       
Samodzielne stanowisko pracy ds. informacji publicznej 85 66 54 447   pok. 410
       
Samodzielne stanowisko pracy da. ofertowania, planowania i rozliczeń 85 66 54 449   pok. 405
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Telefon  Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
       
Sekretariat 85 66 54 144 85 66 54 143 pok. 319
       
Dyrektor Magdalena Łyżnicka-Sanczenko 85 66 54 144   pok. 319
       
z-ca Dyrektora Michał Podbielski 85 66 54 144   pok. 319
       
z-ca Dyrektora Marek Proniewski 85 66 54 990   ul. Kilińskiego 16, pok.8
       
Referat Promocji  85 66 54 454   pok. 313
  85 66 54 452   pok. 313
  85 66 54 453   pok. 313
       
Referat Współpracy z Zagranicą  85 66 54 444   pok. 315
  85 66 54 122   pok. 315
       
Zamiejscowe stanowisko pracy - Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego w Brukseli  +32 (0) 2 738 02 22   Avenue de Tervueren 48  1040 Brussels, Belgium
       
Referat Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej 85 66 54 990   ul. Kilińskiego 16, pok. 13
  85 66 54 495   ul. Kilińskiego 16, pok. 13
  85 66 54 987   ul. Kilińskiego 16, pok. 13
  85 66 54 272   ul. Kilińskiego 16, pok. 16
       
Referat Informacji Regionalnej i Komunikacji Społecznej 85 66 54 613   ul. Kilińskiego 16, pok. 18
       
Samodzielne stanowisko pracy ds. Wizerunku Marki      
Departament Infrastruktury i Transportu Telefon  Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
       
Sekretariat 85 66 54 460 85 66 54 472 pok. 519
       
Dyrektor Leszek Lulewicz 85 66 54 460   pok. 519
       
p.o. z-ca Dyrektora Rafał Szokal-Egird 85 66 54 460   pok. 518a
       
Referat Infrastruktury Technicznej  85 66 54 479   pok. 509
  85 66 54 159   pok. 509
       
Referat Transportu 85 66 54 471   pok. 521
  85 66 54 533   pok. 518
  85 66 54 620   pok. 521
  85 66 54 413   pok. 521
       
Referat Geologii  85 66 54 466   pok. 525
       
Referat Nadzoru Właścicielskiego 85 66 54 132   pok. 610
       
Samodzielne stanowisko pracy ds. przewozów towarów niebezpiecznych   85 66 54 180   pok. 623
       
Samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego 85 66 54 648   pok. 522
Departament Ochrony Środowiska Telefon  Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
       
Sekretariat  85 66 54 157 85 66 54 156 pok. 515
       
Dyrektor Lech Magrel 85 66 54 157   pok. 515
       
z- ca Dyrektora Marian Magnuszewski 85 66 54 157   pok. 515
       
Referat Opłat Środowiskowych  85 66 54 467   pok. 512
  85 66 54 134   pok. 512
  85 66 54 607   pok. 507
  85 66 54 126   pok. 507
  85 66 54 450   pok. 504
  85 66 54 192   pok. 504
  85 66 54 478   pok. 507
  85 66 54 571   pok. 508
  85 66 54 411   pok. 504
  85 66 54 498   pok. 513
  85 66 54 577   pok. 513
       
Referat Ochrony Środowiska  85 66 54 512   pok. 506
  85 66 54 699   pok. 506
  85 66 54 414   pok. 517
  85 66 54 112   pok. 505
  85 66 54 597   pok. 508
  85 66 54 448   pok. 510
  85 66 54 592   pok. 510
  85 66 54 473   pok. 510
Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Telefon  Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
       
Sekretariat 85 66 54 190 85 66 54 123 pok. 006
       
Dyrektor Danuta Konopka 85 66 54 113   pok. 006
       
z-ca Dyrektora Anna Sysuła 85 66 54 520   pok. 017
       
Referat Gospodarowania Nieruchomościami  85 66 54 507   pok. 008
  85 66 54 506   pok. 008
       
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 85 66 54 518 85 66 54 181 pok. 019
  85 66 54 519   pok. 019
       
Referat Ochrony Gruntów Rolnych 85 66 54 517   pok. 018
  85 66 54 518   pok. 019
Departament Zdrowia Telefon  Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
       
Sekretariat 85 66 54 290 85 66 54 291 pok. 618
       
Dyrektor Katarzyna Zajkowska 85 66 54 290   pok. 619
       
z-ca Dyrektora Dominik Maślach 85 66 54 290    
       
Referat Nadzoru  85 66 54 136   pok. 620
  85 66 54 224   pok. 620
  85 66 54 229   pok. 620
  85 66 54 236   pok. 620
       
Referat Inwestycji 85 66 54 161   pok. 609
  85 66 54 164   pok. 624
  85 66 54 217   pok. 624
       
Referat Zdrowia Publicznego 85 66 54 468   pok. 609
  85 66 54 218   pok. 617
  85 66 54 213   pok. 611
  85 66 54 206   pok. 611
  85 66 54 165   pok. 611
       
Samodzielne stanowisko ds. staży podyplomowych 85 66 54 208   pok. 606
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Telefon  Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
       
Sekretariat 85 66 54 171 85 66 54 481  pok. 314A
       
Dyrektor Agnieszka Godlewska 85 66 54 171   pok. 314
       
z-ca Dyrektora Paweł Jessa 85 66 54 171   pok. 316
       
Referat Edukacji  85 66 54 536   pok. 324
  85 66 54 535   pok. 324
  85 66 54 641    
       
Referat Sportu 85 66 54 483   pok. 311
  85 66 54 486   pok. 311
       
Referat Turystyki 85 66 54 485   pok. 317
  85 66 54 484   pok. 317
  85 66 54 489   pok. 317
  85 66 54 488   pok. 311
Samodzielne stanowisko pracy ds. usług turystycznych
Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji edukacji, spotru i turystyki
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Telefon  Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
       
Sekretariat 85 66 54 145 85 66 54 504 pok. 305
       
Dyrektor Anatol Wap 85 66 54 145   pok. 305
       
z-ca Dyrektora Edyta Jurkiewicz 85 66 54 145   pok. 306
       
Referat Kultury  85 66 54 534   pok. 310
  85 66 54 532   pok. 309
  85 66 54 538   pok. 308
  85 66 54 537   pok. 309
       
Referat Ochrony Dziedzictwa Narodowego 85 66 54 510   pok. 308
  85 66 54 173   pok. 308
       
Samodzielne stanowisko pracy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi
85 66 54 103   pok. 306
Biuro Audytu Wewnętrznego Telefon  Fax Adres: ul. Św. Rocha 13/15
       
Dyrektor Piotr Trochimowicz 85 66 54 505   pok. 9
       
Biuro Audytu Wewnętrznego 85 66 54 630 85 66 54 630 pok. 2
Biuro Kontroli Finansowej Telefon  Fax Adres: ul. Św. Rocha 13/15 
       
Dyrektor Bogdan Olszewski 85 66 54 638   pok. 10
       
Biuro Kontroli Finansowej 85 66 54 625 85 66 54 625 pok. 3
Biuro Prawne Telefon  Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
       
Dyrektor Wojciech Zadykowicz 85 66 54 570   pok. 614
       
z-ca Dyrektora Jacek Klimowicz 85 66 54 572   pok. 615
  85 66 54 570   pok. 614
  85 66 54 572   pok. 613
  85 66 54 574   pok. 613
       
Biuro Prawne 85 66 54 333   ul. Poleska 89, pok. 306
      ul. Poleska 89, pok. 14
       
Biuro Prawne 85 66 54 271   ul. gen. George'a Smitha Pattona 8, pok 1A
  85 66 54 704   ul. gen. George'a Smitha Pattona 8, pok 1A
Biuro Zamówień Publicznych Telefon  Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
       
Sekretariat 85 66 54 551   pok. 616
  85 66 54 421    
       
Dyrektor Marian Malinowski 85 66 54 551   pok. 608
       
Biuro Zamówień Publicznych 85 66 54 551 85 66 54 642 pok. 616
  85 66 54 421   pok. 616
Biuro Inwestycji Telefon  Fax Adres: ul. Św. Rocha 13/15
       
Sekretariat   85 66 54 461 85 66 54 635 pok. 5
       
Dyrektor Roman Łoziński 85 66 54 461   pok. 5
       
Referat Realizacji Inwestycji  85 66 54 621   pok. 7
  85 66 54 629   pok. 7
  85 66 54 624   pok. 1
       
Referat Rozliczeń i Monitorowania Trwałości Projektów 85 66 54 626   pok. 1
  85 66 54 636   pok. 11
Biuro Administracyjno-Gospodarcze Telefon  Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
       
Sekretariat 85 66 54 120   pok. 605
       
Dyrektor Jacek Jasiński 85 66 54 120   pok. 604
       
Referat Techniczny 85 66 54 130   pok. 029
  85 66 54 558   pok. 605
  85 66 54 552   pok. 605
  85 66 54 557   pok. 605
  85 66 54 559   pok. 003
  85 66 54 616   pok. 116
       
Archiwum Zakładowe 85 66 54 556   pok. 025
       
Referat Zaopatrzenia 85 66 54 131   pok. 024
  85 66 54 501   pok. 024
  85 66 54 131   pok. 024
  85 66 54 562   pok. 024
Zespół Ochrony Informacji Niejawnych oraz Spraw Obronnych Telefon  Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 
       
Pion Ochrony Informacji Niejawnych  85 66 54 576   pok. 420
       
Samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych  85 66 54 575   pok. 420
Zespół Inspektora Ochrony Danych - IOD Telefon  Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 
       
Zespół Inspektora Ochrony Danych - IOD 85 66 54 169   pok. 607
Samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Telefon  Fax Adres: ul. Św. Rocha 13/15 
       
Samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 85 66 54 633   pok.1
Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony przeciwpożarowej Telefon  Fax Adres: ul. Kilińskiego 16
       
Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony przeciwpożarowej 573 442 704   p. 004
Samodzielne stanowisko pracy - Rzecznik Funduszy Europejskich Telefon  Fax Adres
       
Samodzielne stanowisko pracy - Rzecznik Funduszy Europejskich 609 802 417 ul. Wyszyńskiego 1, pok. 038
  85 66 54 418 ul. Poleska 89, (wejście od ul. Botanicznej) pok. 4W na parterze
  85 66 54 166 ul. Wyszyńskiego 1, pok. 038
Biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Telefon  Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
       
Dyrektor Danuta Kaszyńska 85 66 54 105 ul. Wyszyńskiego 1, pok. 039
 
Zamiejscowe stanowiska pracy Telefon  Fax Adres
       
Biuro Sejmiku w Suwałkach 87 56 50 144 87 56 50 144 ul. Przytorowa 9B 16-400 Suwałki
       
Biuro Sejmiku w Łomży  86 21 62 843 86 21 62 843 ul. Nowogrodzka 1 18-400 Łomża