Uchwała Nr XLV/424/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 2018-02-26

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Numer XLV/424/18
Data wydania 2018-02-26

Załączniki do treści