Uchwała Nr XLV/423/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 2018-02-26

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
Numer XLV/423/18
Data wydania 2018-02-26

Załączniki do treści