Uchwała Nr XLV/422/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 2018-02-26

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży
Numer XLV/422/18
Data wydania 2018-02-26

Załączniki do treści