Uchwała Nr XL/371/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 2017-09-25

w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.
Numer XL/371/17
Data wydania 2017-09-25

Załączniki do treści