Uchwała Nr XL/370/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 2017-09-25

w sprawie zatwierdzenia Umowy Ramowej, w celu wykonywania zadań Operatora Infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwa podlaskiego przez Województwo Podlaskie.
Numer XL/370/17
Data wydania 2017-09-25

Załączniki do treści