Uchwała Nr XL/369/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 2017-09-25

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Numer XL/369/17
Data wydania 2017-09-25

Załączniki do treści