Uchwała Nr XL/368/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 2017-09-25

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 19, obr. 17, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 359/3, zbywanej w trybie bezprzetargowym
Numer XL/368/17
Data wydania 2017-09-25

Załączniki do treści