Uchwała Nr XL/367/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 2017-09-25

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej, obr. 17, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 369/4, zbywanej w trybie bezprzetargowym
Numer XL/367/17
Data wydania 2017-09-25

Załączniki do treści