Uchwała Nr XL/364/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 2017-09-25

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego
Numer XL/364/17
Data wydania 2017-09-25

Załączniki do treści