Uchwała Nr LII/501/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 2018-10-09

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2018-2046
Numer LII/501/18
Data wydania 2018-10-09

Załączniki do treści