Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego - 2006 rok