Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego - 2005 rok