Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego - 2002 rok